Fins a 30 €  de comanda (IVA inclòs) > 6 € + 21% IVA

A partir de 31 € de comanda (IVA inclòs) > enviament gratuït