Fins a 5 kg 8,5€
Fins a 10 Kg 10€
Fins a 15 Kg 12€
Fins a 25 Kg 12,75€
A partir de 25 Kg, us quantificarem el cost